Achtergrond afbeelding

Donateurs

Wordt donateur

We ontvangen sinds 2016 geen subsidie meer. Daarom zijn wij afhankelijk van donaties om te kunnen blijven bestaan.

U kunt de sterrenwacht steunen door donateur te worden. Gemiddeld steunen donateurs ons met een bedrag van € 50 per jaar.

Wat we doen met uw donatie

We gebruiken uw donatie om activiteiten bij de sterrenwacht te organiseren, zoals de publieksavonden, lezingen en activiteiten voor de jeugd. Met uw donatie helpt u ons om de sterrenwacht in stand te houden, nieuwe materialen en apparatuur aan te schaffen en om lesmateriaal te ontwikkelen.

U ontvangt 4 maal per jaar het blad “Copernicus Contacten”. Hiermee houden we u op de hoogte van de activiteiten die bij de sterrenwacht worden georganiseerd en beschrijven we bijzondere astronomische en weerkundige wetenswaardigheden.

Wat krijgt u als donateur

Elk kwartaal krijgt u ons digitale blad Copernicus Contacten. Daarnaast proberen we ongeveer 4 keer per jaar speciaal voor donateurs open te gaan bij Donateurs Waarneem Avonden. Bovendien krijgt u met een kortingscode korting op de toegangsprijs van onze lezingen. Onderaan de pagina leest u meer over deze code.

U ontvangt het digitale blad Copernicus Contacten en uitnodigingen voor Donateurs Waarneem Avonden per e-mail. Bent u donateur maar ontvangt u niets? Dan hebben we waarschijnlijk niet uw (juiste) e-mailadres. Neem contact op met penningmeester@sterrenwachtcopernicus.nl om uw (juiste) e-mailadres aan ons door te geven.

Inschrijven als donateur

Wilt u graag donateur worden? Stuur dan een e-mail naar penningmeester@sterrenwachtcopernicus.nl. Vermeld daarin de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.

Doet u een grotere donatie over meerdere jaren? Dan raden we u aan om als ANBI donateur in te schrijven zodat de donatie volledig aftrekbaar is van belasting. Dat kan onder de volgende voorwaarden:

  • U geeft elk jaar hetzelfde bedrag;

  • U zegt toe deze gift tenminste 5 jaar te zullen doen;

  • U legt vast dat de gift stopt bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid of uw partner.

Om u in te schrijven als ANBI donateur vragen wij u dit formulier in te vullen en mee te sturen bij uw inschrijving als donateur. Wij regelen de administratie verder.

ANBI

Stichting Volkssterrenwacht Copernicus is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat:

  • We geen winstoogmerk hebben

  • We onze financiële administratie op orde hebben

  • Ons jaarverslag op onze website publiceren

  • Een gedegen beleidsplan hebben

Door deze transparantie garanderen we u dat uw donatie gaat naar de doeleinden zoals we die beloven.

Daarnaast kan u een donatie opvoeren als aftrekpost voor de aangifte Inkomstenbelasting. En bedrijven die ons diensten verlenen, maar die diensten niet aan ons factureren, mogen de waarde van die diensten aftrekken voor de Vennootschapsbelasting. Ook erflatingen zijn vrijgesteld van belastingen.

Steun onze stichting

Eenmalige donatie doen

Schrijft u zich liever niet in, maar wilt u wel een eenmalige donatie doen? Dit kan als u langskomt op onze sterrenwacht, of online via deze link. Hier komen geen verdere donateurs voordelen bij, zoals korting bij lezingen of speciale donateurs avonden, maar we stellen uw donatie wel enorm op prijs!

Kortingscode voor donateurs

Donateurs krijgen €2,- korting op de toegangsprijs voor lezingen met een kortingscode. Deze code bestaat uit de combinatie van het huisnummer (zonder toevoegingen) en de postcode die bij ons in de donateursadministratie bekend zijn. Deze zet u zonder spaties of leestekens achter elkaar. De code is per donateur steeds 1 maal per lezing in te wisselen.

Inwisselen van de kortingscode

Wanneer uw huisnummer 56, 56 A of 56 rood is en uw postcode is 1234AB, dan is uw kortingscode 561234AB. Een eventuele toevoeging bij uw huisnummer (zoals een letter, een kleur, een cijfer, een letter en cijfercombinatie) laat u dus weg. U vult deze code tijdens het bestellen in onder het kopje ‘Promotiecode’. Voor vragen over (het inwisselen van) uw kortingscode stuurt u een e-mail naar lezingen@sterrenwachtcopernicus.nl

© 2023 Volksterrenwacht Copernicus.